Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
126 postów 199 komentarzy

Słowiański napis sprzed 2500 lat – Część druga

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ot kawałek złota bez specjalnej wartości artystycznej. Ale ten kawałek metalu miał w sobie coś znacznie cenniejszego.

 

 

W moje ręce trafiła książka o sztuce Traków, narodu o którym pisał już Homer jako o sprzymierzeńcach Trojan w trakcie „Wojny Trojańskiej”. Trakowie byli pradawnym narodem zamieszkującym w starożytności tereny od północnej Grecji po Mołdawię. Historycy przyjmują, że plemiona Traków pojawiły się na terenie obecnej Bułgarii przed około 3600 laty. O ich kulturze i obyczajach pozostawili nam swoje zapiski starożytni Grecy i Rzymianie. Do dzisiaj nie było jednak wiadomo gdzie należałoby szukać korzeni tego narodu.

W książce tej zobaczyłem ilustrację która w porównaniu ze wspaniałościami innych dzieł sztuki tam prezentowanych wyglądała naprawdę nieciekawie. Ot kawałek złota bez specjalnej wartości artystycznej. Ale ten kawałek metalu miał w sobie coś znacznie cenniejszego. Na pierścieniu w formie obracanej płytki znajdowała się inskrypcja napisana literami greckiego alfabetu ale nie mająca w tym języku żadnego rozpoznawalnego sensu.

Ten tekst w języku Traków został na niej wyryty 500 lat przed naszą erą. Szczęśliwy przypadek który można spokojnie porównać doznaczenia kamienia z Rozetty (zdjęcie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oczywiście zadałem sobie natychmiast pytanie czyten napisjuż odczytano. Okazało się, że jak na razie, próby jego odczytania nie wypadły zadowalająco a to co na ten temat napisano wyglądałomało prawdopodobnie.

//www.korenine.si/zborniki/zbornik07/serafimov_ezer07.pdf

Moje zainteresowanie wzrosło jeszcze bardziej kiedy zauważyłem w tekście polskie słowo „raz”. Tekst ten widzimy poniżej.

ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣΝ

ΕΡΕΝΕΑΤΙΛ

ΤΕΑΝΗΣΚΟΑ

PΑΖΕΑΔΟΜ

ΕΑΝΤΙΛΕΖΥ

ΠΤΑΜΙΗΕ

ΡΑΖ

na brzegu płytki słowo

HΛΤΑ

Czy jest to możliwe aby Trakowie mówili słowiańskim językiem?

Jeśli udałoby się to udowodnić to historia Słowian zostałaby za jednym zamachem przesunięta o dalsze 2500 lat w przeszłość i oznaczałoby to, że też inne ludy w tej części Europy w czasach „Wojny Trojańskiej” miałyby słowiańskie pochodzenie.

Moje pierwsze próby odczytania tekstu były bezowocne, do momentu kiedy przypomniałem sobie, że u zarania pisma poszczególne wyrazy były oddzielone od siebie nie przerwą, a specjalnie w tym celu używanym znakiem. Pierwsze teksty pisane były, że tak powiem, jednym ciurkiem.

Natychmiast napisałem wszystkie litery tej inskrypcji w jednym rzędzie szukając jednocześnie czegoś co mogłoby tę rolę spełnić.

ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣΝΕΡΕΝΕΑΤΙΛΤΕΑΝΗΣΚΟΑPΑΖΕΑΔΟΜΕΑΝΤΙΛΕΖΥΠΤΑΜΙΗΕΡΑΖ

I tu nie sposób było nie zauważyć, że w tekście wielokrotnie powtarza się kombinacja liter „ea”. Taka sama kombinacja występuje w pisowni języka greckiego, przeważnie na końcu rzeczowników. Czyżby to był poszukiwany przeze mnie znak oddzielający poszczególne słowa inskrypcji?

Bez zwłoki zastosowałem tę regułę i podzieliłem tekst zgodnie z nią na poszczególne słowa.

ΡΟΛΙΣ ΤΕΝ ΣΝΕΡΕΝ A ΤΙΛΤ ΝΗΣΚΟΑ PΑΖ Α ΔΟΜ ΝΤΙ ΛΕΖΥ ΠΤΑΜΙΗΕ ΡΑΖ

Następnie dla większej przejrzystości przepisałem jeszcze raz tekst ale tym razem stosując alfabet łaciński.

„rolis ten zneren a tilt niskoa raz a dom nti lezy ptamiie raz”

I natychmiast stało się dla mnie jasne, że udało mi się ten tekst odczytać i że z całą pewnością jest on napisany w języku słowiańskim. Co ciekawe nie miałem żadnych problemów z tym aby od razu zrozumieć intencje autora.

Żeby jednak jednoznacznie wyjaśnić jego znaczenie potrzebna jest dokładniejsza analiza i tę postaram się teraz przedstawić.

Jako pierwsze występuje w tekście słowo „rolis”. Słowo to ma ten sam rdzeń co występujące w języku polskim słowo „Rola”. Rola to część pola która obrobiono pługiem obracając, że tak powiem, wierzchnią warstwę gleby. Ten proces obracania znajduje swoje odbicie w słowie „rolować”. Tak więc podane słowo jest czasownikiem „obracać” zapisanym w drugiej osobie liczby pojedynczej lub mnogiej.

„Roluj” w innych językach słowiańskich ma następujące brzmienie:

Łotewski -rullis

Rosyjski -рулон

Serbski –ролна

Czeski -role

Kolej na słowo „ten” i tu nie ma co spekulować. Słowo to jest identyczne ze słowem „ten” w języku polskim.

Następne słowo w tekście to „zneren”. Intuicyjnie rozumiemy jego znaczenie bo kojarzy się nam ze słowami „znak”, „znaczyć” lub „napis”.

Kolejne słowo „tilt” sprawiło mi już o wiele więcej trudności w jego zrozumieniu. Pomocą okazała się powtórna analiza napisu na oryginale. I tu zauważyłem szczegóły które poprzednio całkowicie uszły mojej uwadze (zdjęcie).

A mianowicie w tekście występuje przy niektórych literach dodatkowy znak w formie punktu, w tym również przy pierwszym „t” w słowie „t.ilt”. Ponieważ język Traków był językiem słowiańskim to występowały w nim zgłoski typowe dla tych języków jak „sz”, „cz” czy też np. „ń”. Przy zapisie musiało to być uwzględnione, ale alfabet grecki nie daje nam takich możliwości. Trakowie rozwiązali ten problem bardzo elegancko stawiając przy literach o wielokrotnym znaczeniu po prostu kropkę w odpowiednim miejscu.

Z racji zbliżonego brzmienia litera „T” musiała służyć jako zgłoska „sz” lub „cz”. Jeśli zapiszemy słowo „t.ilt” z uwzględnieniem tego podwójnego znaczenia to otrzymamy słowo „szilt” a to jest dla nas natychmiast rozpoznawalne jako polskie słowo „szyld” czyli słowo oznaczające tarczę z napisem. I tak właśnie wygląda blaszka na której wyryto napis, co potwierdza, że jesteśmy na właściwym tropie.

Następnym jest słowo „niskoa”. W języku rosyjskim występuje wyraz o bardzo podobnym brzmieniu „несколько”, „nieskolko” oznaczający „kilka”, „parę”, co oczywiście doskonale pasuje do następnego słowa „raz”. Po rosyjsku „Kilka razy” piszemy następująco: „Несколько раз

W ten sposób udało się nam odczytać pierwsze zdanie:

rolis ten zneren a szilt niskoa raz”

 

co w tlumaczeniu na polski oznacza

„Obróć ten szyld z napisem kilka razy”

następne zdanie zaczyna się słowem „dom”. Po krótkim zastanowieniu stwierdziłem, że rdzeń „dom” występuje w wielu polskich wyrazach takich jak np. „domyślać” czy „wiadomość” oraz trochę zmieniony w wyrazie „dumać” czyli „myśleć”. W łotewskim słowo „pomyśl” zachowało jeszcze prawie pierwotną formę „domat”

Jako kolejne wystąpiło słowo „nti”. Rowniwż w tym przypadku widzimy przy literze „T”, że wystepuje tam towarzyszaca jej kropka (zdjęcie). Tym razem jednak w środku litery. Wszystko wskazuje na to, że mamy tu do czynienia z jeszcze jednym znaczeniem litery „T”, tym razem odpowiadajacemu polskiemu „czy”. Literka „n” wskazuje na zaprzeczenie, tak wiec całość odpowiada polskiemu „czy nie”. Przyczyny odwróconej formy wyrazu „nti” w stosunku do polskiego odpowiednika wyjaśnię w dalszej części artykułu.

Kolejny wyraz to „lezy”. Tu nie można mieć wątpliwości że jest on identyczny z polskim czasownikiem „leży”.

Słowo „ptamiie” ma szczególne znaczenie dla wyjaśnienia zagadki tej słowiańskiej inskrypcji (zdjęcie). Już w wyglądzie zauważymy poważne różnice w stosunku do reszty tekstu.

Po pierwsze, pomiędzy literami „Π“ i „Τ“ oraz „Τ“ i „Α“ występują nieco większe odstępy, podkreślone jeszcze dobitniej występującymi tak kropkami w górnej części przerw. Po drugie, szczególnie dużą kropkę, wybijającą się od razu z całości tekstu, znajdziemy na środku pomiędzy literami „ΑM“. Wszystko wskazuje na to że autor napisu chciał nam przekazać jakąś ważną informację. Zarówno forma jak i układ znaków sugerują konieczność znalezienia dwóch liter dla wypełnienia luk zaznaczonych kropkami.

I to jest decydującym odkryciem dla zrozumienia funkcji tego pierścienia. Jest on zapewne jednym z najstarszych przykładów zagadki słownej, odpowiadającej współczesnemu rebusowi. Autor tekstu stawia nas przed koniecznością rozwiązania szeregu zagadek. W tym konkretnym przypadku musimy znaleźć brakujące litery.

To zadanie nie jest wcale takie trudne ponieważ niektóre zestawy liter są szczególnie częste i tym samym łatwe do odgadnięcia. Te poszukiwane przez nas litery litery to „O” i”Z”. Po wstawieniu w odpowiednie miejsca w wyrazie „ptamiie” otrzymujemy słowo „potzamiie”. Na pierwszy rzut oka nie posunęło to nas ani o krok w kierunku zrozumienia jego znaczenia, ale to tylko pozory. To słowo jest w rzeczywistości zbitką dwóch słów „potmiie” i „zamiie” i oznacza po prostu nazwę tej zabawy używaną przez Traków. Użycie podwójnej litery „i” jest najprawdopodobniej inną formą zapisu słowianskiej zgłoski „ń”. Przetłumaczona na polski nazwa ta brzmi więc „Podmień – Zamień” albo „Podmiana – Zamiana”. Teraz też możemy zrozumieć dziwną kolejność słów „czy nie”. W tym przypadku autor zamienił je po prostu miejscami i dodatkowo utrudnił ich zrozumienie przez pominiecie litery „e”. W ten sposób z trackiego „Czi ne” powstało „nti”.

Ostatnie słowo w zdaniu to „raz” i to słowo znamy już ze zdania poprzedniego. Tym razem jego znaczenie jest inne i występuje tu jako liczebnik „jeden”

W ten sposób udało się nam przetłumaczyć drugą połowę tekstu. W swobodnym tłumaczeniu zdanie

 „a dom czi ne lezy potmije-zamije raz”

znaczy po polsku

„a pomyśl czy nie leży tu jeszcze jedna „podmiana – zamiana”.

Tym zdaniem autor zwraca naszą uwagę na to, że zapewne to nie koniec jego zagadek. Gdzie się ukrywa jego główne przesłanie znajdziemy stosunkowo łatwo jeśli przypomnimy sobie znaczenie pierwszego zdania  Obróć ten szyld z napisem kilka razy”. Jeśli to zrobimy to nie sposób nie zauważyć napisu znajdującego się z boku tarczy składającego się z liter „HΛΤΑ“, „ILTA”. To słowo wydaje się być jednak tylko fragmentem właściwego wyrazu. Gdzie w takim razie znajdziemy brakujące litery?

Tu trzeba sobie przypomnieć o szczególnie dobrze widocznej kropce nad literami „AM” w wyrazie „ΠΤΑΜΙΗΕ“. Te dwie litery pozwolą nam skompletować przesłanie autora. Jeśli wstawimy je w odpowiednie miejsce to otrzymamy poszukiwane przez nas hasło.

Kiedy to zrobiłem to poczułem głębokie wzruszenie tym przesłaniem miłości naszego słowiańskiego przodka sprzed 2500 tys. lat.

To zaszyfrowane przesłanie brzmi „MILATA” czyli „miłowana, kochana”.

KOMENTARZE

 • @
  A może to Grecy zapożyczyli alfabet od Traków?
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:42:21
  Na to wygląda.
 • @I.C 11:57:54
  „r o l i s ten zneren a szilt niskoa raz”

  co w tlumaczeniu na polski oznacza

  „Obróć ten s z y l d z napisem kilka razy"


  rolis...szyld

  czy to nie będzie ...

  rolszyld

  rotszyld

  :)

  pozdrawiam
 • ea - powietrze
  W zasadzie to sprawa z drugiej strony - tzn z greki ale samo się narzuca - określenie przerwy w napisie ea z greki oznacza powietrze - przestrzeń - w naszym przypadku spacja. Tylko dlaczego z greki?
 • @Krzysztof Szotowicz 12:34:55
  Ciekawa zależność i do tego całkiem logiczna.
 • Ok,
  Na pierwszy rzut oka bardzo ciekawy post.

  CO do analizy.

  Zaczelo sie obiecujaco:

  //Jako pierwsze występuje w tekście słowo „rolis”. Słowo to ma ten sam rdzeń co występujące w języku polskim słowo „Rola”. Rola to część pola która obrobiono pługiem obracając...//

  Pomijam fakt ze w j. angielskim wystepuje slowo 'roll' co znaczy krecic, toczyc itd.

  ale dalej jest duza dawka naciagania:


  //Kolej na słowo „ten” i tu nie ma co spekulować. Słowo to jest identyczne ze słowem „ten” w języku polskim.//

  Naprawde nie ma co spekulaowac?

  To dlaczego spekulujesz ze slowem:

  //tilt//

  Ktore jest identyczne z angielskim 'tilt' co oznacza mniej wiecej 'wywracac' poruszajac jeden 'koniec'.
  Biorac pod uwage ze mamy do czynienia z 'tarcza' ktora mozna wywracac, brzmi to ciekawie.


  //Z racji zbliżonego brzmienia litera „T” musiała służyć jako zgłoska „sz” lub „cz”. //

  A to zblizone brzmienie 't' do 'sz' wynika z jakis laboratoryjnych warunkow'...moze w 'prozni' : )

  Nie moge znalezc podobnego brzmienia litery 't' ani 'sz' a staralem sie pare razy...


  //Następne słowo w tekście to „zneren”. Intuicyjnie rozumiemy jego znaczenie bo kojarzy się nam ze słowami „znak”, „znaczyć” lub „napis”.//

  a slowo 'pesto' moze kojarzyc sie ze slowem 'pies'...


  //Następnym jest słowo „niskoa”. W języku rosyjskim występuje wyraz o bardzo podobnym brzmieniu „несколько”, „nieskolko” oznaczający „kilka”, „parę”//

  To moznaby jeszcze uznac za mozliwe.


  Nawiasem mowiac, slowo 'szyld' jest polska wersja niemieckiego 'schild' i angielskiego 'shield' i wlasnie oznacza tarcze.
  Ale to pewnie wiesz.


  Ciekawy post dodatkowo z ideologicznym przeslaniem.
  Tylko, oparty na sporych spekulacjach.
  Ograniczajac sie tylko do tego przykladu, niestety pozostaje tylko wiara ze ta hipoteza moze byc prawdziwa.

  Zeby jednak udowodnic to co prezentujesz, potrzeba spojnosci tego modelu deszyfracji rozpietej na duza liczbe przykladow tego pisma.

  Kto wie, moze znalazles wazny slad...
 • ---ciekawa strona !
  --- wspaniałarzeczpospolita
 • @eonmark 13:35:18
  No i w zasadzie wykazał pan, że ci zachodni barbarzyńcy wszystko zapożyczyli od Słowian.
  Przecież angielski, czy niemiecki - to nie są stare języki.

  Natomiast - co do Rotszylda ; identyczne zapożyczenia.

  Ciekawe jest co innego - to, że zarówno ST jak i Ewangelia bazują na ideach słowiańskich.
  Tu będzie największe niezadowolenie.
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:18:15
  //Przecież angielski, czy niemiecki - to nie są stare języki.//

  Oczywiscie ze nie przeciez powstaly zaraz po chrzcie Polski.
  Do tej pory skubancy papuguja nasz slowotworczy potencjal.

  Biblia tak jak mowilem, napisana przez slowian parokrotnie w roznych epokach ktore incjowali.

  No I nie zapominajmy o polskiej produkcji filmowej kreconej w studiu swietolasu dotyczacej dokumentu ladowania na ksiezycu.
  Naczelny rod slowianski musial przeciez zadbac o to by sie jeszcze nie wydalo ze zlozyl jedno z oczu w poblizu ziemi kiedy przybywalismy z saturna z misja...

  ; )
 • @eonmark 13:35:18 "Nie moge znalezc podobnego brzmienia litery 't' ani 'sz' a staralem sie pare razy"
  Dla Pana może i trzeba próżni ale na przykład Niemcy aby napisać zgłoskę "cz" zrobią to pisząc "tsch" a wiec dla nic podobieństwo jest jednoznaczne.
  I to użycie "T" w sąsiedztwie niemieckiego "sch" implikuje użycie "T" jako odpowiednika słowiańskiego "sz"
 • @eonmark 13:35:18 "Tylko, oparty na sporych spekulacjach."
  Na jakich spekulacjach? Coś Panu się porypało. Odczytałem nie tylko tekst ale podałem też funkcję pierścienia oraz oczytałem przesłanie w nim zawarte. Jest to nie jeden dowód prawidłowości interpretacji ale dowód potrójny. Lepszego dowodu nikt nie znajdzie.
 • @I.C 15:32:07
  obawiam się , że trudno będzie wyjść poza spekulacje
  jeśli nie będzie do dyspozycji inny artefakt, o porównywalnym systemie zapisu.
  jednak same próby interpretacji TEGO napisu do dobry początek ...
  sam pierścień z ruchomą platą bardzo ciekawy
 • @mecenas 14:37:00
  Kiedyś napisałem tekst, w którym łączyłem tradycję słowiańską z republikańskim systemem władzy. Przesłanki dla takiej tezy wynikają choćby z zabudowy Biskupina, systemu politycznego I Rzeczypospolitej i na Rusi Kijowskiej. Teraz, kiedy czytam o możliwym słowiańskim rodowodzie Etrusków, uświadomiłem sobie że przecież Rzym - kontynuator państwa Etrusków, na początku swojej potęgi też był republiką.
 • @I.C 15:27:06
  //Dla Pana może i trzeba próżni ale na przykład Niemcy aby napisać zgłoskę "cz" zrobią to pisząc "tsch" a wiec dla nic podobieństwo jest jednoznaczne.//


  Prosze Ciebie, czy Ty rozumiesz co piszesz?

  Podobienstwo litery 'T' jest dla niemcow jdnoznaczne do polskiego 'CZ'...?

  Litere 'T' uzywaja jedynie do zmiany brzmienia 'sch' tak by przypominalo 'cz'.


  Napisales:

  "Z racji zbliżonego brzmienia litera „T” musiała służyć jako zgłoska „sz” lub „cz”."

  Niema podobienstwa w brzmieniu litery 'T' z para liter 'SZ' lub 'CZ'.

  To poprostu jest glupotka.

  Natomiast 'T' dodane do innych liter moze razem wplywac na brzmienie wypowiadanych liter.

  Tyle.

  Zauwaz ze niemcy, a sam podales taki przyklad, zeby uzyskac podobne brzmienie do polskiego 'sz' lub 'czy' tworza zgrupowanie paru liter.

  Ty natomiast probojesz na potrzebe swego ideologicznego odkrycia zrobic z kropki 'sz' i 'cz' a uzalezniasz to od jej umiejscowienia.

  Rownie dobrze te kropki moga byc 'artefaktem' wynikajacym z czynnika czasu.
 • @eonmark 16:49:51 "Rownie dobrze te kropki moga byc 'artefaktem' wynikajacym z czynnika czasu."
  To jest dopiero naciąganie faktów. Czy dalej tego nie rozumiesz że rozwiązałem trzy zagadki jednocześnie które są ze sobą absolutnie ściśle zwiazane. Prawdopodobniejsze jest to że małpa napisze wiersz stukając przypadkowo w klawiaturę.
 • @I.C 15:32:07
  //Na jakich spekulacjach? Coś Panu się porypało. Odczytałem nie tylko tekst ale podałem też funkcję pierścienia oraz oczytałem przesłanie w nim zawarte. Jest to nie jeden dowód prawidłowości interpretacji ale dowód potrójny. Lepszego dowodu nikt nie znajdzie.//

  To czy odczytal pan tekst jest kwestia wiary pana czytelnikow i wlasnej.

  Wedlug mnie zbyt duzo w tym zwyklego naciagania 'dowodow' pod ideologiczny wydzwiek wielkich i milujacych slowian.

  Chetnie przyznam temu racje i gleboko wierze w prawy charakter narodow slowianskich ale zeby z czegos robic niezbite dowody, trzeba duzo wiecej niz spekulacji mazanych palcem po wodzie.

  Rownie dobrze mozna podstawic pod ten tekst inne jezyki i znajda sie specjalisci ktorzy tak to zinterpretuja ze wyjdzie zgodnie z zalozeniem.

  Pozatym, nieraz jestem pod wrazeniem tego jak podobnie brzmi rozne zdawaloby sie jezyki i ile mozna wydedukowac opierajac sie na podobnym brzmieniu i kontekscie.

  Dzieje sie tak dlatego ze jako ludzkosc, wchodzimy ze soba w interakcje od naprawde dawnych czasow.
  Nie jestesmy odizolowanymi plemionami w statycznym modelu, tylko aktywnie wplywajacymi na siebie istotami, ktore kopiuja swoje akcje w swiecie materii na kazdym poziomie.

  Nie jeden juz niezbity dowod na to czy na tamto widzialem.

  Sa takie formacje skalne ktore jakby nie patrzyl, wygladaja jak zrobione ludzka reka...a nie sa...


  Czytam Twojego bloga, zajmujesz sie ciekawymi sprawami i masz wlasny punkt widzenia.
  Dla mnie to wystarczajacy powod zeby wybierac lekture Twoich postow zamiast mielic przeklejana surowke przez kopistow bez zadnego indywidualnego zaciecia.
 • @Autor
  Rola
  Angielski to roll, Hiszpański rollo, Włoski roullo Łaciński rotula, Holenderski rol, Niemiecki Rolle, Duński rulle, Francuski stary roeller, nowy rouler

  Rola ma wspólny rdzeń z Sanskrytem rathah, Avestan ratho, Litewskim ratas, z Niemieckim - starym rad, Saxońskim starym rath, Irlandzkim roth

  Takich przykładów są setki
  np.
  Ogień
  Agni Sanskryt (Hinduska rakieta balistyczna;-), Litewski ugnis Łaciński igneus, ignis, Stary Słowiański ogni. Angielski ignition

  Proszę się zastanowić i wyciągnąć Właściwe wnioski.
 • @I.C 16:58:14
  //"Rownie dobrze te kropki moga byc 'artefaktem' wynikajacym z czynnika czasu."
  To jest dopiero naciąganie faktów.//

  Sciagnalem zdjecie i przyjrzalem sie mu w 200% powiekszeniu.

  Wyrazne 'kropki' widze przy literze'T' w drugim rzedzie od gory , przy 'A' w 3 rzedzie , oraz przy 'T' w piatym rzedzie, tylko na innej wysokosci niz w drugim.

  Sa tez widoczne inne kropki, porozrzucane na 'tarczy'...

  Zdjecie jest malej rozdzzielczosci wiec wiele nie zobaczymy dokladnie, ale nie mozna wykluczyc ze 'kropki' sa poprostu efektem uszkodzenia materialu.

  Ale, nawet jezeli nie sa nabyte a sa wynikiem swiadomego dzialania, pozostaje probllem.

  Wedlug Twojego tlumaczenia. owe 'kropki' musza pelnic role par liter' sz' i 'cz' , czy zatem slowianie przed 2 mielniami, nie znali liter s i c tylko zastepywali je 'kropkami' umieszczanymi na roznej wysokosci kolo litery 'T'...?

  To wedlug mnie jest gigantycznym naciaganiem pod teze.
 • @eonmark 16:58:15 "i znajda sie specjalisci "
  świetny pomysł. Niech Pan to udowodni zamiast tak przelewać z pustego w próżne.
 • @Arjanek 17:07:20
  Nie moze pojac ze 'slowianski' jest jezykiem 'pochodnym' a nie 'zrodlowym'...

  Tak jakby ludzie nie wedrowali, nie osiadali, a czas nie gral czynnika separacji, przemian i krzepniecia.
 • @Arjanek 17:07:20
  Wszyscy próbują z tym Sanskrytem jakby to była jakaś świętość. Tymczasem odczytanie tego napisu udowadnia że słowiański jest takim właśnie prajęzykiem języków indoeuropejskich. Sanskryt jest językiem który powstał na granicy ekspansji Słowian w kierunku Indii i jest już skażony naleciałościami języków tubylczych. To jeszcze jedna legenda którą wymyślili sobie tzw. naukowcy. To że w językach zachodnich występuje słowiańskie "Rol" świadczy tylko o tym że powstały one na skutek zbękarcenia języka słowiańskiego.
 • @eonmark 14:31:27
  Przeginasz pan; Saturna za swego opiekuna to mają Żydzi. Słowianom bliższy jest Jowisz.
  A na księżycu i tak pierwszy był Twardowski - to dlatego po wylądowaniu, chyba Armstrong powiedział, że nie są tam sami.
 • @I.C 17:12:21
  Mam Tobie udawadniac ze dzisiaj slowianie rusza na zachod zakladac cywilizacje, a za tysiac lat beda odreba grupa, by za nastepne tysiac lat, doplynac do ameryki i stac sie amerykanami, by pozniej odkryc ze w zamierzchlych czasach wyszli z kotla indochinskiego do ktorego trafili wczesniej z bliskiego wschodu itd, itp.

  Ludzie nie sa z kamienia, tylko z 'gliny' i ulegaja transformacji pod plywem czasu.

  Dzisiaj nie jestes czlowiekiem ktorym byles 10 lat temu, bo takie sa prawidla kosmosu.

  Zamiast utyskiwac do wielkosci slowian ktorzy zbudowali cala europe i walic l glowa w sciane lepiej byloby znalezc sposoby na duchowy i materialny, zbalansowany wzrost narodow.
  Mozna sie przy okazji odwolywac do slusznych postaw z minionych czasow, do duchowej dojrzalosci i wlasciwych dokonan, ale jezeli bedzie to mialo naprawde rece i nogi.

  Mozesz moje komentarze odebrac jako negacje Twoich osobistych dokonan, albo wyciagnac dodatkowe wnioski i przemyslec pojawiajace sie zarzuty co do nacagania faktow pod ideologie slowianskiej supremacji w swiecie antycznej europy.

  Jeszcze jedno.

  Gdyby nawet okazalo sie ze slowianie sa najlepszymi ludami sposrod rodzin swiata, a zgodze sie bez dwuch zdan ze wtloczono nam w podswiadomosc niska samoocene i poczucie doli niewolnikow od zawsze skazanych na wieczny cykl porazek i powstawania z kolan, to jakie mamy dalej prospekty na przerwanie chocholego tanca w jaki jestesmy uwiklani i ewentualna odbudowe moralnego ladu opartego o prawdziwie boze, prawdziwe wartosci.

  Chodzi o to ze niedlugo powylaczaja swiatla na jakis czas i nie ma zbyt wiele czasu na inicjowanie zmian, ktore zaowocuja wraz z nastaniem nowego switu na ktory swiat przygotowuja.
 • @Krzysztof J. Wojtas 17:24:27
  //Przeginasz pan; Saturna za swego opiekuna to mają Żydzi.//

  A Ty nie nosilbys stempla przypominajacego Tobie o korzeniach?

  ; )

  Jowisz, saturn, mars, jeden 'czort' : )

  Wszystkie sa zdobyte...
 • @I.C 17:22:08
  //Sanskryt jest językiem który powstał na granicy ekspansji Słowian w kierunku Indii i jest już skażony naleciałościami języków tubylczych. //

  Tak, slowianie dali w wianie slowo kotlowi indochinskiemu zamieszkiwanemu przez prymitywnych tubulcow...przy okazji wybudowalismy im angkor wat, chinskie piramidy, stalismy sie inspiratorami hinduskich stup, swietych ksiag i calego tego astronomicznego kolorytu metafor.

  Mhhhhm,

  ; ]
  :)
 • @eonmark 17:29:58 "i nie ma zbyt wiele czasu na inicjowanie zmian"
  Oczywiscie masz racje moje odwoływanie się do przeszłości Słowian ma na celu wskazanie drogi do zmiany widzenia samego siebie oraz przywrócenia poczucia własnej wartości nas Polaków. Moje notki dotyczą tylko pozornie przeszłości i są jak najbardziej skierowane ku przyszłości i to takiej w której będziemy dumni z tego ze jesteśmy Polakami i Słowianami. Ten potencjał który tkwi w nas, jest w naszych genach, to ten sam potencjał który pozwolił nam na wynalezienie koła, bumerangu, agrafki, wozu, udomowieniu zwierząt itd. Słowianie mają w sobie geny które czynią ich zdolnymi do tworzenia cywilizacji. Inni tych genów nie maja i dlatego Homo Sapiens przez milion lat nie dokonał tego mimo tak samo wielkiego mózgu. Być odkrywcą i rozumieć przyrodę to coś więcej niż tylko klepanie tego co inni zrobili wcześniej. Mój apel do rodaków jest następując. Stać Was na więcej niż to się Wam śni, ale musicie w to świecie wierzyć.
 • @eonmark 17:36:52 "stalismy sie inspiratorami hinduskich stup"
  Tu się nie ma z czego nabijać. napisze jeszcze coś na ten temat i zdziwisz się jak wielkie są wzajemne podobieństwa. Zresztą sama genetyka potwierdza ze północne Indie są słowiańskie.
 • @eonmark 17:32:22
  Jowisz, Saturn, Mars - jeden czort; no - człowieku , opanuj się.
  To tak jakby pan powiedział, że kot wyje do księżyca.
 • @Krzysztof J. Wojtas 19:12:37
  Czytaj miedzy wierszami.
  Nie wszystko musi byc powiedziane z grobowa powaga.
  : )
 • @eonmark 19:51:41
  Nigdy nie wiadomo, co takiemu eonmarkowi po głowie chodzi...
 • UWAGA!
  Wojtas napisał książkę, że " łacina, czy angielski to języki barabarzyńców"! - Krzysztof J. Wojtas 31.01.2015 00:40:58.
  A pisałem, że wściekle anty-chrześcijańska "nowa religia" Wojtasa będzie nauczana w tworzonej przez niego "Słowiańskiej Akademii Cywilizacyjnej".
  Uszczypnijcie mnie w tyłek, gdyż na tych "głęboko osadzonych podstawach filozoficznych" wygląda na to, że rosyjski wyraz "cigareta" (сигарета) świadczy o tym, że Majowie i Aztecy to nic innego, tylko "odrębna cywilizacja" Rosyjska! Być może "Ciganie", też!? :))

  (Z resztą "Kiedy to tacy ludzie, jak wy, to zrozumieją?" - K.Wojtas)
 • @mecenas 14:37:00
  W każdej dziedzinie wiedzy, także w zakłamanej historii jest mnóstwo bzdur w stylu jak ta w średniowieczu, że "Ziemia jest płaska, a kto będzie szedł do końca Ziemi to wpadnie do piekła".
  Mity to nie bajki na dobranoc, lecz historia, która coraz bardziej jest odkrywana, weryfikowana i odkłamywana, wbrew "nauce" jako świeckiej, babilońskiej religii.
  Pozdrawiam Dociekliwych i Samodzielnie Myślących
 • @I.C 17:53:20
  Tu się nie ma z czego nabijać. napisze jeszcze coś na ten temat i zdziwisz się jak wielkie są wzajemne podobieństwa. Zresztą sama genetyka potwierdza ze północne Indie są słowiańskie.

  Polecam zwrócenie uwagi na Cywilizację Doliny Indusu (w której nota bene również funkcjonował republikański system rządzenia) i osiągnięcia tej kultury, która się później przelała w postaci kasty braminów (Ariów) na subkontynent Indyjski.
 • @Votan9 00:37:19 "wbrew "nauce" jako świeckiej, babilońskiej religii"
  To są takie bajeczki dla nierozgarniętych. Nauka wcale nie jest świecka. Wprost przeciwnie, jest całkowicie w rekach religijnych maniaków. Wystarczy tylko przeczytać jakie bzdury wypisują nasi naukowcy to włos się jeży na głowie. Nauka jest całkowicie w służbie rządzących nami "elit". Oczywiscie jeśli elity zdefiniujemy jako pasożytniczą i psychopatyczną warstwę społeczną wyzyskującą resztę społeczeństwa.
 • @I.C 10:04:33
  Dokładnie tak jest.

  Na poparcie humor sytuacyjny ze SGH, gdzie w Instytucie Finansów, Korporacji i Inwestycji na seminarium doktoranckim, rok temu, nieoczekiwanie dla teoretyków Instytutu, przyszło kilku praktyków, którzy wbrew planom naukowców tej instytucji poparli poglądy referenta. Zrobiła się konsternacja, że nie tak miało być. I na to dyrektor tegoż instytutu zabiera głos i mówi tak: "MY TU NIE ZAJMUJEMY SIĘ NAPRAWIANIEM ŚWIATA, MY ZAJMUJEMY SIĘ NAUKĄ !!!!".

  Pozdrawiam Dociekliwych Samodzielnie Myślących
 • @I.C 17:22:08 / To zaszyfrowane przesłanie brzmi „MILATA” czyli „miłowana, kochana”.
  .

  Zwróć uwagę, że przedmiot tak naprawdę jest PIERŚCIENIEM /

  "To zaszyfrowane przesłanie brzmi „MILATA” czyli „miłowana, kochana”

  .... to mi wygląda na pierścień dla zakochanych. (:


  .

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031